Opvoedambassadeurs

Workshop Rechten van kinderen en jeugdigen

De opvoedambassadeurs zijn voor het eerst na de zomervakantie weer bijeen gekomen voor een bakje koffie en deskundigheidsbevordering. Dit keer ging het over jeugdrecht, een onderwerp dat voor veel vraagtekens kan zorgen onder ouders die niet in Nederland opgegroeid zijn.

Wat zijn de rechten van mij als ouder en mijn kinderen in Nederland? Welke wetten en verantwoordelijkheden moet ik als ouder naleven? Wat gebeurt er als ik dat niet doe? Waar kan ik en waar kan mijn kind terecht voor (rechts)bijstand in gevallen van tienerzwangerschappen, scheidingen, uithuisplaatsing, ontvoeringen, etc.?

Deze onderwerpen zijn aan bod gekomen in de workshop van Chaimae Essyad. Er zijn veel praktijkvoorbeelden besproken in de groep, waarbij er onderling advies werd gegeven. Al met al een zeer leerzame bijeenkomst!

We hechten veel belang aan deskundigheidsbevordering van onze opvoedambassadeurs, omdat we graag een brug willen slaan tussen professionele expertise en opvoeders in de wijk. In het komende jaar hopen we nog veel externe organisaties uit te nodigen die hun visies en werkwijze met ons delen. Opvoeden doen we samen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *