Weerbaar opvoeden

De oudertraining Weerbaar Opvoeden is ontwikkeld voor opvoeders met een diverse culturele en religieuze achtergrond die graag meer willen leren over het weerbaar opvoeden van hun kinderen in het Nederland van nu, waarin diversiteit, maatschappelijke spanningen en sociale media een grote rol spelen. De focus van dit programma ligt op het overdragen van pedagogische kennis, het creëren van meer bewustzijn over de rol en invloed als opvoeder, het aanleren en versterken van vaardigheden die de ouders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden en het creëren van een plek waar ouders in vertrouwen hun opvoedvragen kunnen delen en van elkaars ervaringen kunnen leren. 

“Mama, ben ik nou Turks of Nederlands?”

“Waarom vieren wij eigenlijk geen Sinterklaas?”

“Als ik geen Rachid had geheten, had ik die stageplek al lang gehad! Ze moeten me hier niet, pap.”

Hoe reageer je als ouder op vragen over identiteit en religie? Hoe ga je om met ervaringen van discriminatie en stigmatisering? Hoe ga je met je kind het gesprek aan over relaties en seksualiteit? Wat doe je als medeopvoeders je kind andere normen en waarden bijbrengen dan dat jij voor ogen hebt?

Opvoeden is een uitdaging voor elke ouder, zeker als kinderen gaan puberen; je kind gaat zich anders gedragen, het belang van vrienden neemt toe en je rol als ouder verandert. Ouders met een migratieachtergrond ervaren echter, naast de uitdagingen die de meeste opvoeders ervaren, nog een extra uitdaging: hoe geef je je opvoeding vorm? Hoe vind je de balans tussen de opvoeding die jij vanuit thuis of je herkomstcultuur hebt meegekregen en de ideeën die in de bredere Nederlandse samenleving heersen over opvoeding?

Reguliere opvoedondersteuning sluit vaak niet goed aan bij opvoedvragen van ouders met een migratieachtergrond. Om in de behoefte te voorzien heeft Stimulance de oudertraining Weerbaar Opvoeden – opvoeden in het Nederland van nu ontwikkeld.

Inhoud

Tijdens tien dagdelen gaan ouders onder leiding van een ervaren trainer met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen, zoals:

 • Weerbaarheid
 • Opvoedstijlen en -vaardigheden
 • Ontwikkelingsfasen
 • Opvoeden in diversiteit, de rol van religie en cultuur
 • Ouderschap, partnerschap en gezin
 • Identiteitsontwikkeling
 • Groepsdruk en straatcultuur
 • Polarisatie en discriminatie
 • Internet, gamen en sociale media
 • Seksuele ontwikkeling
 • Financiële opvoeding
 • De sociale kaart: waar kun je ondersteuning krijgen?

Na afloop wordt de training geëvalueerd en ontvangen ouders tijdens een feestelijke afsluiting een certificaat van deelname. 

Wat vinden we belangrijk?

 • Maatwerk: de behoeftes, vragen en voorbeelden van ouders zelf staan centraal
 • Gelijkwaardigheid en herkenbaarheid: ouders zijn experts en kunnen van elkaar leren. De trainer heeft zelf ook een migratieachtergrond en sluit aan bij de belevingswereld van ouders
 • Vaders spelen ook een belangrijke rol in de opvoeding; de training wordt ook gegeven aan groepen vaders
 • Toegankelijkheid: de trainingen vinden plaats in buurthuizen, scholen, migrantenzelf-organisaties en gebedshuizen in de buurt. De training wordt in principe in het Nederlands gegeven met taalondersteuning in het (Marokkaans-)Arabisch, Berbers, Farsi, Dari of Turks waar nodig.
 • Impact: door kennisoverdracht, reflectie, dialoog, video’s, rollenspellen en huiswerk stimuleren we ouders om actief met hun opvoeding aan de slag te gaan.
 • Duurzaamheid: na afloop van de trainer wordt het gesprek over opvoeden onder leiding van de groepscoördinator gecontinueerd en kunnen ouders zich aanmelden als opvoedambassadeur om met andere ouders in gesprek te gaan over opvoedingsvraagstukken.

“Sinds de training ben ik ècht met mijn kinderen gaan praten en neem ik daar bewust de tijd voor. Ik heb ook samen met hen het huiswerk gemaakt en ze vonden het erg leuk dat ik zo geïnteresseerd was in hun leven. Ik heb nieuwe dingen over hen ontdekt. Ook kijken we sinds de training samen filmpjes op Youtube over islamitische vraagstukken en bespreken we waar verschillende ideeën en nieuwsberichten vandaan komen. Dat deed ik eerst nooit.” – deelnemer Weerbaar Opvoeden

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de training en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vooral contact op! Met het oog op duurzaamheid geven we de training graag aan bestaande groepen ouders of op plekken waar ouders elkaar kunnen blijven ontmoeten, zoals buurthuizen, ouderkamers op school, migrantenzelf-organisaties of gebedshuizen.

Weerbaar Opvoeden
Eline van Houte

Projectcoördinator 
Eline van Houte MSc 
(ma, wo en vr)

T: 06-24922654
E: e.vanhoute@stimulance.org

 

“Menig migrantenouder ervaart onzekerheid over de opvoeding van kinderen in een omgeving waarin de eigen levensbeschou­wing en culturele bagage meer of minder afwijkt van dominante waarden en normen. Dit kan soms ‘schuren’. Thema’s die voor controverse kunnen zorgen tussen ouders en kinderen of tussen ouders en (professionele) opvoeders in instituties buiten het gezin zijn bijvoorbeeld verschillen in waarden of opvattingen rond gender(on)gelijkheid, seksualiteit en seksuele geaardheid, autonomie ten opzichte van (oudere) familieleden, of het prak­tiseren van islamitische voorschriften.

Naast de omgang met culturele en religieuze verschillen is ook het thema ‘etnische socialisatie’ belangrijk voor ouders, ofwel: de strategieën om kinderen kennis, attituden en gedrag te leren over (hun verhou­ding tot) de eigen etnische groep, andere groepen en de bredere samenleving. De omgang met de religieuze of etnische ‘ander’, polarisatie tussen ‘wij en zij’, stigmatisering, islamofobie en uitsluiting brengen specifieke ontwikkelings- en opvoedingsop­gaven mee voor kinderen en ouders in de migratiecontext. Ook vragen rondom identiteit en zingeving, de signalering van radica­lisering en omgang met radicale uitingen van kinderen kunnen ouders sterk bezighouden.” 

Bron: Distelbrink, M., Pels, T., & Winkelman, C. (2017). Waardenopvoeding in diversiteit. Het begint met een gesprek. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving