Weerbaar Opvoeden

Weerbaar Opvoeden in volle gang!

Ook in 2020 doen weer veel vaders en moeders met een migratieachtergrond mee aan de training Weerbaar Opvoeden! In 2019 hebben 120 ouders de training gevolgd, in 2020 zijn zeven groepen ouders gestart en binnenkort starten vijf groepen ouders in Rotterdam en Utrecht. Dit is niet mogelijk zonder de ondersteuning van het Oranje Fonds, het Sint Laurensfonds, het VSB Fonds en stichting Volkskracht; we willen hen dus ook hartelijk bedanken voor hun financiële ondersteuning.

Afgelopen vrijdag werd een training op de basisschool De Catamaran feestelijk afgesloten met heerlijk eten en een certificaatuitreiking. De 16 moeders die meededen, zijn grotendeels in een ander land opgegroeid (met name in Syrië, Egypte, Iran, Marokko en Somalië) en zijn onder leiding van trainster Jamila Bijjir wekelijks met elkaar in gesprek gegaan over opvoeden tussen culturen, in het Nederland van nu.

Een onderwerp dat vrijdag uitgebreid aan bod kwam, was seksuele ontwikkeling en opvoeding: een belangrijk, maar ook beladen onderwerp. De moeders hebben geleerd wat er qua seksuele ontwikkeling per leeftijdsfase gebeurt, wat normaal is en hoe je op een leeftijdsadequate manier met je kind in gesprek kan gaan over lichamelijke ontwikkeling, gevoelens, geaardheid, voorplanting en andere onderwerpen. Ook hebben ze video’s bekeken over sexting en exposing en hebben ze gesproken over online weerbaarheid. Veel moeders wisten al dat sexting en exposing plaatsvindt en weten nu ook waar je terecht kunt voor hulp.

Ze zijn zich er door de training van bewust geworden dat het belangrijk is om het onderwerp seksualiteit niet uit de weg te gaan en om je kind geen onwaarheden te verkondigen. Wel kun je natuurlijk keuzes maken over de manier waarop je je kind uitleg geeft, in hoeverre je in details treedt en welke woorden je hiervoor gebruikt. Het is belangrijk dat je kind ervaart dat seksualiteit niet iets geks is en dat hij of zij altijd terecht kan bij zijn of haar ouders om hierover vragen te stellen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag weten hoe de wereld in elkaar zit. Aan ouders de mooie rol om als belangrijkste opvoeder het kind wegwijs te maken in deze wereld!

Benieuwd wat de training inhoudt? Lees hier meer over Weerbaar Opvoeden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *