Weer naar school & heftige emoties

Kinderen mogen weer (deels) naar de opvang en naar school. Grote veranderingen als deze kunnen voor heftige emoties zorgen bij kinderen. Hoe kun je daar als ouder mee omgaan? In de onderstaande blog wordt het volgende stappenplan beschreven: wanneer een kind zich niet fijn voelt, kun je:

  • Contact maken door het kind echt even te zien en te kijken of luisteren naar de situatie. Hierbij is je lichaamstaal belangrijk; maak jezelf beschikbaar voor het kind door bijvoorbeeld op ooghoogte in gesprek te gaan.
  • Het gevoel van het kind (laten) benoemen: “Ik zie dat je erg boos bent!” of “Ik merk dat je je niet zo lekker voelt vandaag, wat is er aan de hand?” of hen hun gevoel laten aanwijzen met behulp van emotiekaarten of emotiemaskers.
  • Het gevoel van het kind erkennen: “Het is ook heel vervelend dat …”, “Ik begrijp dat je..”
  • Kinderen zelf laten nadenken over een oplossing: “Hoe kunnen we dit oplossen?” of, wanneer ze dit nog niet kunnen, zelf een aantal oplossingen voorstellen waar het kind uit kan kiezen.
  • Geef ook aandacht aan het kind dat zich weer fijn voelt of aan ‘gewenst’ gedrag “wat fijn dat je nu weer lekker aan het spelen bent!”
  • Zelf model staan door het goede voorbeeld te geven. Dit kan door het benoemen van je eigen gevoelens of gedragsregels zelf consequent na te leven. Welke taal geven we aan emoties? En hoe benaderen we kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? Bespreek dit met collega’s en vraag aan ouders of zij zich hierin herkennen. Wat willen we aan kinderen meegeven?

Lees meer op: https://earlyyearsblog.nl/2020/05/08/help-wat-voel-ik/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *