Weerbaar Opvoeden

Succesvolle masterstage afgerond!

Het afgelopen halfjaar heeft Arne Maat onderdeel uitgemaakt van ons team, als stagiair vanuit de master Youth, Education and Society (Universiteit Utrecht). Hij heeft zijn stage onlangs succesvol afgerond met een prachtige 8,5! We willen hem hiermee feliciteren en hem bedanken voor zijn inzet, leergierigheid en mooie bijdrage aan het verder ontwikkelen en onderzoeken van de interventie Weerbaar Opvoeden. Hoe kun je je stageperiode beter afsluiten dan met Syrische baklava en Marokkaanse pastilla, msmen en thee?

Stageactiviteiten

Als organisatie vinden we het belangrijk dat onze interventies wetenschappelijk onderzocht worden, zodat we weten welke effecten we behalen, maar ook hoe we de interventies kunnen blijven verbeteren. Er is veel onderzoek gedaan naar de werking en effecten van de interventie Weerbaar Opvoeden (en de vorige versies daarvan) bij moedergroepen. De interventie Weerbaar Opvoeden wordt echter ook uitgevoerd bij groepen vaders, met name bij vaders met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond. We wilden graag in kaart brengen of en op welke manier de interventie Weerbaar Opvoeden effect heeft op de deelnemende vaders en op welke manier we dit nog beter theoretisch kunnen onderbouwen. Arne heeft hier de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan en heeft zijn waardevolle conclusies en aanbevelingen met ons gedeeld. Binnenkort zullen we de resultaten hiervan publiceren middels een factsheet!

Daarnaast heeft Arne gesprekskaarten ontwikkeld, als follow-up van de training Weerbaar Opvoeden. We merkten dat deelnemende ouders graag in gesprek blijven over opvoedonderwerpen, maar dat dit soms uitdagend is zonder trainer en zonder materiaal. Arne heeft met input van diverse sleutelpersonen diverse gesprekskaarten ontwikkeld en sleutelpersonen, waaronder onze opvoedambassadeurs, getraind in het gebruik van deze gesprekskaarten. We zien ernaar uit om deze gesprekskaarten na de zomer in te gaan zetten!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *