Stage succesvol afgerond!

Belinda en Hinke Tinet hebben hun stage bij Stimulance succesvol afgerond! De stagiaires van de master Youth, Education and Society (Universiteit Utrecht) hebben het afgelopen half jaar stage gelopen en onderzoek gedaan naar de opvoedondersteuningsprogramma’s van Stimulance. Afgelopen woensdag hebben ze het team meegenomen in hun onderzoeksbevindingen en stageactiviteiten.

Belinda heeft o.a. in kaart gebracht hoe de rol van opvoedambassadeurs gewaarborgd kan blijven en hoe de samenwerking met professionele opvoedondersteuning vormgegeven kan worden. Ze benadrukt het belang van het kaderen van taken en verantwoordelijkheden en het versterken van vaardigheden middels training en begeleiding. Ook schetst ze een aantal manieren waarop we kunnen samenwerken met professionals, waarbij het versterken van de vertrouwensband en expertise-uitwisseling centraal staan.

Hinke Tinet heeft o.a. onderzoek gedaan naar de manier waarop de module over polarisatie in de training Weerbaar Opvoeden nog beter theoretisch onderbouwd kan worden. Ook heeft ze inzichtelijk gemaakt hoe we nog beter kunnen aansluiten op de behoeftes van ouders en trainers.

De komende tijd zullen we aan de slag gaan met de implementatie van hun bevindingen. We wensen Belinda en Hinke Tinet een fijne vakantie en veel succes met hun verdere loopbaan!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *