Banner

(t)Huiswerkmaatjes

(t)Huiswerkmaatjes is een maatjesproject waarbij basisschoolleerlingen met een vlucht-/migratieachtergrond gekoppeld worden aan een persoonlijk maatje, die hen twee keer per week (online) begeleidt met school en meer. Ook maatje worden? Neem contact op met Eline van Houte (06-24922654 of e.vanhoute@stimulance.org)

Kinderen met een vlucht-/migratieachtergrond hebben tijdens deze corona-periode een extra uitdaging om thuis met schoolwerk aan de slag te gaan. Hun ouders wíllen hun kinderen graag begeleiden met school, maar dit is niet altijd makkelijk. Er is een grotere kans dat ze hun kinderen minder goed kunnen begeleiden bij het schoolwerk, omdat ze het schoolsysteem nog niet helemaal snappen, de taal nog niet voldoende spreken en niet altijd kennis hebben van de digitale leeromgevingen. Dit kan leiden tot opvoedonzekerheid bij de ouder, schoolachterstand bij het kind en negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling:

“Studiesucces hangt heel sterk samen met het geloof in eigen kunnen van leerlingen, vertelt hij (socioloog Ilias El Hadioui). Onmisbare zaken daarvoor zijn erkenning en waardering krijgen en succeservaringen opdoen. ,,Voor kinderen uit Rotterdamse volkswijken is de school de enige plek waar ze die dingen meekrijgen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van het geloof in eigen kunnen binnen school wordt opgedaan. Als je dat van kinderen afneemt, doet dat veel met ze.” In: Vooral kinderen uit arme gezinnen raken achterop door de scholensluiting (en dit is waarom), AD, 06/04/2020

De – veelal Syrische en Afghaanse – kinderen worden gekoppeld aan een persoonlijk maatje. Na een kennismakingsgesprek met de ouder erbij spreken ze elkaar twee keer per week een uur via Zoom. Ze gaan aan de slag met het huiswerk, bespreken de lesstof, lossen uitdagingen met de online leersystemen op, maar doen ook gezellig een spelletje, lezen samen een boek en kletsen over hun hobby’s en het leven tijdens deze corona-tijd. 

De maatjes volgen een training, worden persoonlijk begeleid en maken deel uit van een intervisiegroep, die eens in de zoveel tijd bij elkaar komt om elkaar te inspireren en met elkaar mee te denken. 

Ook de ouders kunnen vragen stellen aan het maatje, zodat ze zelf ook meer handvatten hebben om hun kinderen te begeleiden met school. Met dit project willen we de rol van de ouder niet overnemen, maar versterken. Samen komen we verder!

maatje