Projecten

Wij ontwikkelen en voeren uiteenlopende projecten uit. Binnen al onze projecten ligt de focus op het stimuleren van verbinding en empowerment in de samenleving.

Onze projecten zijn gericht op de volgende thema’s:

  • Opvoedingsondersteuning
  • Toeleiden naar stages en banen
  • Integratie van nieuwkomers
  • Ondernemers ondersteunen
  • Taboes doorbreken
  • Participatie en burgerschap
  • Talentontwikkeling
  • Competentiegerichte taalontwikkeling
  • Interculturele communicatie en advies