Over Stimulance

Stimulance is een stichting die jongeren en ouders met een migratieachtergrond stimuleert om hun plek te vinden in de samenleving. In samenspraak met onze doelgroep ontwikkelen en voeren we uiteenlopende projecten uit op het gebied van opvoedingsondersteuning, onderwijs, talentontwikkeling, emancipatie en participatie. We hebben een breed netwerk in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

Waarom?

Het is onze missie om jongeren en hun ouders te stimuleren hun plek te vinden in de samenleving.

Hoe?

We creëren plekken waar mensen met elkaar in contact kunnen komen om met elkaar in dialoog te gaan en hun talenten verder te ontwikkelen. Verbinding en empowerment staan hierbij centraal.

Wat?

Door dichtbij onze doelgroep te staan, weten wij goed welke behoeften er zijn. Op basis daarvan ontwikkelen we uiteenlopende projecten op het gebied van opvoeding, onderwijs, talentontwikkeling en participatie.

Eten bij Nabil


Onze projecten

Wij ontwikkelen en voeren uiteenlopende projecten uit. Binnen al onze projecten ligt de focus op het stimuleren van verbinding en empowerment in de samenleving. Onze projecten zijn gericht op de volgende thema’s:

  • Opvoedingsondersteuning
  • Toeleiden naar opleidingen, stages en banen
  • Integratie van nieuwkomers
  • Nieuwkomers begeleiding naar ondernemerschap 
  • Taboes doorbreken
  • Participatie en burgerschap
  • Talentontwikkeling
  • Competentiegerichte taalontwikkeling
  • Interculturele communicatie en advies

Stimulance gelooft in

Gelijkheid

Respect

Eigen kracht