Opvoedambassadeurs

Opvoedambassadeurs

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn; veel ouders hebben vragen over het grootbrengen van hun kinderen. Veel van deze vragen kunnen besproken worden met familieleden, vrienden of kennissen. Soms is het nodig om ondersteuning en begeleiding te zoeken bij het CJG, het wijktteam of andere instanties. Niet alle ouders hebben echter een netwerk om opvoedvragen mee te bespreken. Ook zijn niet alle ouders op de hoogte van het reguliere opvoedingsondersteuningsaanbod of wordt een barrière ervaren bij het benaderen van relevante instanties. Om te zorgen dat deze ouders toch ondersteuning krijgen bij de opvoeding is het project Opvoedambassadeurs ontwikkeld. 

Opvoedambassadeurs

Opvoedambassadeurs zijn vrijwilligers (m/v) die moeilijk bereikbare ouders in hun eigen omgeving op een laagdrempelige manier ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Dat doen zij door gesprekken te voeren en advies te geven over allerlei opvoedvragen van de ouder. Herkenbaarheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij de uitgangspunten. Door middel van dit laagdrempelige contact, wordt er een veilige en open sfeer gecreëerd waarbij ouders die de drempel om naar een instantie te stappen te hoog vinden, toch hun verhaal en zorgen kunnen uiten. Op een vertrouwelijke wijze kunnen ouders  zo hun vragen voorleggen aan een andere ouder. Bovendien kan de opvoedambassadeur een gids zijn in de sociale kaart van de wijk en waar noodzakelijk doorverwijzen naar relevante instanties. Tot slot pikken de opvoedambassadeurs signalen op van (opvoed)problematiek die speelt in hun wijk. Hierop wordt ingespeeld door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te organiseren in de wijk.

Training en begeleiding

De opvoedambassadeurs zijn getrainde vrijwilligers; tijdens de training worden zij voorbereid op het aangaan van vertrouwelijke gesprekken met andere ouders over verschillende thema’s, zoals puberteit, radicalisering, huiselijk geweld, etc.  Er worden concrete handvatten aangereikt hoe om te gaan met (problematische) opvoedvragen en gezinsproblematiek. De ouders krijgen uitleg over de zogenaamde sociale kaart; het aanbod en de werking van diverse relevante instanties en organisaties in de wijk. 

De opvoedambassadeurs worden begeleid door de projectcoördinator. Maandelijks komen de opvoedambassadeurs bijeen tijdens reflectiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vindt (anonieme) intervisie en deskundigheidsbevordering plaats; actuele thema’s worden besproken en externe professionals worden uitgenodigd om hun expertise te delen. Tussentijds worden de opvoedambassadeurs individueel begeleid en kunnen ze met hun vragen altijd terecht bij de projectcoördinator.