Op bezoek bij het CJG

Vandaag waren onze opvoedambassadeurs te gast bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar we een voorlichting kregen over vrouwelijke genitale verminking (VGV). Twee van onze opvoedambassadeurs zijn sleutelfiguur VGV en de andere opvoedambassadeurs wilden hier graag meer over weten, zodat ze goed kunnen handelen als ze signalen oppikken van VGV. Samen met de projectleider hebben ze uitgelegd wat VGV inhoudt, wat risicofactoren zijn en welke nazorg geboden kan worden. Het werd duidelijk dat ook binnen Nederland jaarlijks meer dan 200 meisjes gevaar lopen om besneden te worden in het buitenland. Er zijn in Rotterdam en omgeving veel acties ter preventie en mogelijkheden tot nazorg.

Sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap spelen een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van deze problematiek en het aangaan van het gesprek met gezinnen waar meisjesbesnijdenis overwogen wordt of waar gekampt wordt met gevolgen van VGV. Vrouwen uit Rotterdam en omgeving kunnen een afspraak maken met een sleutelpersoon uit de eigen gemeenschap om hier over door te praten. Ook vrijwilligers en professionals die baat hebben bij advies van (ervarings)deskundigen kunnen contact met hen opnemen. Zij zijn bereikbaar via Marijke van Dongen (06-52749924) of Marjon Schagen (06-23514149).

Meer info vind je op de website van Pharos en het CJG.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *