Nieuw Perspectief

Nieuw Perspectief

Het project Nieuw Perspectief van Stichting Stimulance en SOL Samen Ondernemend Leren heeft als doel gemotiveerde statushouders te ondersteunen bij het starten van een onderneming in Rotterdam-Noord.  De focus van dit programma ligt op het overdragen van kennis met betrekking tot ondernemerschap, het persoonlijk begeleiden bij het starten van een onderneming en het creëren van netwerkmogelijkheden. 

Aanleiding

De afgelopen jaren heeft Rotterdam veel nieuwkomers uit diverse delen van de wereld verwelkomd. Velen van hen hebben interesse om hier een onderneming te starten, maar hoe pak je zoiets aan? In Nederland is het starten van een onderneming een stuk complexer dan in veel andere landen; onder nieuwkomers is veel behoefte aan informatie en ondersteuning bij het starten van een eigen zaak.

Stimulance is daarom in samenwerking met SOL Samen Ondernemend Leren het programma Nieuw Perspectief gestart, waarbinnen 16 statushouders begeleid zijn bij het starten van een eigen onderneming in Rotterdam. 

Uitvoering

In het project Nieuw Perspectief zijn gemotiveerde statushouders ondersteund bij het starten van een eigen onderneming in Rotterdam door middel van workshops, intervisie en individuele coaching. Ze hebben o.a. kennis opgedaan over het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, rechtsvormen, verzekeringen, belastingen, vergunningen, financieringsmogelijkheden, het opstellen van een business plan, pitchen etc. Ook hebben de startende ondernemers de mogelijkheid gekregen om te netwerken met andere ondernemers in Rotterdam. De voertaal voor dit project was Nederlands, waarbij er mogelijkheden gegeven werden voor ondersteuning in het Engels en het Arabisch. 
 

Doelstellingen

  • Statushouders ondersteunen bij de start van een eigen onderneming; en dat het liefst in het gebied Noord.
  • Het ondersteunen van statushouders bij het volgen van een relevante opleiding en het vinden van een relevante werkstage of baan.
  • Bevorderen van integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving.
  • Het verbinden van statushouders met ondernemers ter vergroting van hun netwerk.

Uitkomsten

Het programma heeft tot mooie uitkomsten geleid. Zo zijn zeven deelnemers volledig financieel zelfstandig geworden en niet meer afhankelijk van een uitkering. Twee deelnemers zijn bijna economisch onafhankelijk. De overige deelnemers hebben veel aan de workshops gehad en hebben nog meer tijd nodig om hun droom als zelfstandig ondernemer te kunnen realiseren. 

Drie deelnemers aan Nieuw Perspectief vertellen graag wat het programma voor hen betekend heeft: