Weerbaar Opvoeden

Masterclass over Weerbaar Opvoeden

Afgelopen vrijdag waren we te gast op de Young Professional Network Day van Universiteit Utrecht voor studenten en alumni van de Master Orthopedagogiek. Projectcoördinator Eline sprak over opvoedondersteuning in migratiecontext, met onze interventie Weerbaar Opvoeden als praktijkvoorbeeld.

Leuk om te zien dat men enthousiast reageerde en dat de boodschap landde: probeer aan te sluiten bij het verhaal en de belevingswereld van de ouder en stimuleer hen om in gesprek te gaan met hun kinderen. Bied ondersteuning en blijf ouders tegelijkertijd zien als ervaringsdeskundigen die van elkaar kunnen leren. Ga niet alleen in gesprek over de HOE van opvoeden, maar ook (juist) over de WAARTOE.

Zie voor een mooi artikel hierover de publicatie Waardenopvoeding in diversiteit; het begint met een gesprek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. 

Weerbaar Opvoeden

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *