Je kind wordt 18 en nu?

Regel- en wetgeving

Vandaag kwamen we met de opvoedambassadeurs bijeen om met elkaar te praten over de veranderingen die plaatsvinden als je kind 18 jaar wordt. Wat gebeurt er onder andere als je kind 18 wordt?

  • de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden stopgezet;
  • je kunt tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering aanvragen;
  • er moet een zorgverzekering aangevraagd worden;
  • je kind mag stemmen;
  • je kind kan donor worden;
  • je kind is zelf verantwoordelijk voor het betalen van boetes, etc.

Voor veel ouders is het onduidelijk wat op dat moment precies geregeld moet worden en welke rechten en plichten zij en hun kinderen hebben. We hebben met elkaar besproken hoe je deze zaken regelt en de opvoedambassadeurs kwamen met het goede idee om dit jaar iemand van het DUO hiervoor uit te nodigen – wordt vervolgd! Tips: op de website van wijzeringeldzaken.nl is ook veel informatie voor ouders te vinden. Hier kun je het Geldplan Bijna 18 doorlopen om te zien wat nog geregeld moet worden.

Partnerkeuze

Naast het regelen van administratieve zaken is de jongvolwassenheid ook een periode waarin jongeren interesse krijgen in het vinden van een levenspartner. Voor veel jongeren (met een niet-westerse migratieachtergrond) is dit niet alleen een keuze die zij als individu maken, maar zijn hun ouders ook vaak nauw betrokken bij dit proces. Met elkaar hebben we nagedacht over de rol die de opvoedambassadeurs zien weggelegd voor zichzelf als ouder als het gaat om de partnerkeuze van hun kinderen. Wat zou je doen als je kind thuiskomt met een partner met een andere culturele achtergrond? Of met een andere religieuze achtergrond? Wat vind je hierin belangrijk? Welke rol speelt de gemeenschap hierin? Hoe ga je het gesprek aan met je kind hierover? Hoe ga ja hierover in gesprek met andere ouders?

Ouderrol

Jongeren van 18 jaar voelen zich vaak heel volwassen en willen graag zelfstandig zijn, maar zijn nog niet altijd in staat om de juiste keuzes te maken. Als ouder wil je het beste voor je kind. Je wil je kind enerzijds laten oefenen met zelfstandigheid, maar je wil ook betrokken zijn bij hun levenskeuzes en groeiende verantwoordelijkheden. Als ouder kun je hierin een begeleidende rol innemen, maar hoe je dat vormgeeft, is voor elke ouder anders. We hebben persoonlijke verhalen gedeeld, opvoedvraagstukken aan elkaar voorgelegd en veel geleerd van elkaar. Dit belooft veel moois voor het komende jaar!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *