In gesprek over waarden in de opvoeding

De dialoogbijeenkomst over opvoeden in diverse generaties en culturen in het Klooster Oude Noorden was erg geslaagd. De ochtend werd gestart met drie persoonlijke verhalen over opgroeien in Marokko, Nederland en Syrië.

Zo vertelde Haifaa, een van de Syrische opvoedambassadeurs, over haar puberteit en de manier waarop haar vader omging met haar pubergedrag. Zo was ze ooit stiekem op haar kamer aan het roken samen met haar zusje, toen haar vader onverwachts thuis kwam! Haifaa en haar zusje mochten eigenlijk niet roken, maar de classy bibliothecaresse deed het tenslotte ook en zij was een voorbeeld voor hen. Ze probeerden snel de rook uit de kamer te laten waaien door de ramen open te zetten, maar toen haar vader binnenkwam was eigenlijk nog wel te ruiken wat ze hadden uitgespookt. Hij liet echter niks merken. Hij begon niet te schreeuwen en te preken, maar hij heeft in de jaren daarna vaak heel subtiel het e.e.a. uitgelegd over de gezondheidsgevaren van roken. Op die manier respecteerde hun vader hun pubergeheimen en eigen ruimte om te experimenteren, maar heeft hij wel zijn zorgzame en beschermende rol als vader op zich genomen. Tot op de dag van vandaag respecteert Haifaa deze manier van opvoeden en ze heeft dit ook toegepast  in de opvoeding van haar kinderen en kleinkinderen.

Na de storytelling zijn de ouders in groepjes aan de slag gegaan met de vraag: ‘Welke waarden vind je belangrijk in jouw opvoeding?’ Dit leidde tot mooie gesprekken, waarin ouders veel overeenkomsten ontdekten, maar ook verschillen met elkaar bespraken.

“Wij kunnen als ouders deze waarden wel belangrijk vinden, maar dat wil niet zeggen dat onze kinderen dat ook vinden. Het is belangrijk om als ouder ook aan je kind te vragen wat hij/zij belangrijk vindt in het leven en om daarover in gesprek te gaan.”

Tot slot hebben de ouders in de laatste twee rondes elkaar opvoedtips gegeven. Ze konden aansluiten bij een thematafel naar keuze met onderwerpen als puberteit, religie/geloof, Nederlandse maatschappij, sociale media, balans tussen opvoeden en werk/studie, etc. Alle aanwezige ouders, vrijwilligers en professionals: bedankt voor jullie openheid, mooie levensverhalen en opvoedtips!

“Het is belangrijk om de negatieve, maar ook de positieve kanten van social media te zien en te bespreken met je kind. Zo mag mijn dochter de app TikTok gebruiken, maar wel onder de voorwaarde dat ze haar filmpjes gebruikt om iets voor anderen te betekenen. Ik vraag haar: Wat kun je andere kinderen leren door jouw filmpjes?”

     

   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *