Opzoomeren Stimulance

Geslaagde bijeenkomsten Opzoomeren in de straat

Afgelopen woensdag en donderdag organiseerden we ism Opzoomer Mee twee informatiebijeenkomsten over Opzoomeren in de straat. Op deze bijeenkomsten in de Huizen van de Wijk Pier80 en het Klooster hebben we uitleg gegeven over de mogelijkheid tot bewonersinitiatieven. Tijdens de avonden was een snelloket aanwezig om een ​​bewonersaanvraag direct in te leveren.

Het wenkt gesinge treats, heeft bewoners met hunne nagesacht over het versterken van de wijk. Aandacht voor ouderen en mensen verbinden veelal centraal in de ideeën van buurtbewoners. Mooi om te zien dat draag draagvlak en enthousiasme is om samen te werken aan een leefbare wijk!

Wil je in de straat gaan Opzoomeren? Dat kan! Elke Rotterdamse straat kan een bijdrage van maximaal 200 euro krijgen om straatactiviteit (en) te organiseren. Je ontvangt ook informatie, tips en nieuwsbrieven om van het Opzoomeren in je straat een succes te maken. Lees hier meer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *