Feestelijke afsluiting Weerbaar Opvoeden

Deze week hebben weer zes groepen vaders en moeders de training Weerbaar Opvoeden op een feestelijke manier met elkaar afgesloten. In 2019 hebben 120 ouders meegedaan aan de training en zijn er 82 certificaten uitgereikt. Van harte gefeliciteerd!

Tijdens de zevendelige training zijn ouders met elkaar in gesprek gegaan over de onderwerpen:

 • Weerbaarheid
 • Opvoedstijlen en -vaardigheden
 • Ontwikkelingsfasen
 • Opvoeden in diversiteit, de rol van religie en cultuur
 • Identiteitsontwikkeling
 • Groepsdruk
 • Polarisatie en discriminatie
 • Internet, gamen en sociale media
 • Seksuele ontwikkeling
 • Financiële opvoeding
 • De sociale kaart: waar kun je ondersteuning krijgen?

Onder leiding van een professionele trainer hebben de ouders nieuwe kennis opgedaan, geoefend met rollenspellen, gesprekken gevoerd naar aanleiding van video’s en praktijkvoorbeelden én zijn ouders thuis aan de slag gegaan met huiswerkopdrachten.

De meeste ouders geven aan dat ze veel hebben geleerd van de training: ze zijn zich bewuster geworden van hun opvoedstijl, ze besteden meer aandacht aan de communicatie met hun kinderen, ze geven meer complimenten en verdiepen zich meer in de leefwereld van hun kinderen.

“Deze training had ik veel eerder moeten krijgen. Ik ben veel te lang een dictator geweest voor mijn kinderen. Ik geef mijn kinderen nu veel meer ruimte om een eigen mening te vormen. Ze vinden dat wel even wennen, want ik heb altijd alles voor hen bepaald, maar we doen dit stapje voor stapje.” – Marokkaans-Nederlandse vader

De ouders hebben niet alleen handvatten opgedaan om de weerbaarheid van hun kinderen te vergroten, maar ze hebben ook stappen gezet in het vergroten van hun eigen weerbaarheid.

“Ik heb altijd alles maar geslikt en mijn mond gehouden als iemand een mening had, waar ik het niet mee eens was. Na afloop van de eerste bijeenkomst heb ik voor het eerst mijn mening gegeven thuis. Mijn man en kinderen keken me verbaasd aan, maar ze konden het eigenlijk wel waarderen. Het voelde goed en ik ga dit vaker doen! Ik wil hierin een voorbeeld zijn voor mijn dochter: vrouwen kunnen ook een mening hebben en gelijk hebben.” – Turks-Nederlandse moeder

We willen de ouders, groepscoördinatoren, trainers, projectmedewerkers, het VSB Fonds, het Oranje Fonds en Leeuwen van Lignac Stichting van harte bedankten voor hun inzet en bijdrage in het afgelopen jaar. We kijken uit naar een mooi 2020, waarin weer honderden ouders in Rotterdam en Utrecht mee zullen gaan doen aan de training Weerbaar Opvoeden.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *