Nieuw Perspectief1

Nieuw Perspectief

Het project Nieuw Perspectief heeft als doel gemotiveerde statushouders te ondersteunen bij het starten van een onderneming in Rotterdam-Noord.  De focus van dit programma ligt op het overdragen van kennis met betrekking tot ondernemerschap, het persoonlijk begeleiden bij het starten van een onderneming en het creëren van netwerkmogelijkheden. 

Aanleiding

De laatste jaren kent Nederland een verhoogde instroom van vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea. Vluchtelingen die de asielprocedure doorlopen en een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, worden zogenaamde statushouders. De gemeente waarin statushouders gaan wonen zorgt in het begin voor een aantal zaken, zoals huisvesting, energieaansluiting, uitkeringen en zorgverzekeringen. 

Binnen de groep statushouders zijn er veel mensen met een goede opleiding of met veel werkervaring in eigen land. Ook zijn er veel mensen die jarenlang ondernemer zijn geweest in eigen land of in het buitenland. Er is bij deze statushouders veel behoefte aan informatie en ondersteuning op het gebied van onderwijs, opleiding, arbeid en starten van een eigen onderneming. Kennis over de sociale kaart ontbreekt bij deze nieuwkomers, waardoor zij niet (goed) weten waar zij moeten aankloppen voor informatie en ondersteuning bij bovengenoemde zaken.

Uitvoering

In het project Nieuw Perspectief worden gemotiveerde statushouders ondersteund bij het starten van een eigen onderneming in Rotterdam-Noord. Stichting Stimulance werft en selecteert gemotiveerde statushouders en begeleidt hen door middel van workshops, intervisie en individuele coaching. Ze doen o.a. kennis op over het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, rechtsvormen, verzekeringen, belastingen, vergunningen, financieringsmogelijkheden, het opstellen van een business plan, pitchen etc. Ook krijgen de startende ondernemers de mogelijkheid om te netwerken met andere ondernemers in Rotterdam-Noord. De voertaal voor dit project is Nederlands, waarbij er mogelijkheden gegeven worden voor ondersteuning in het Engels en het Arabisch. 

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie zijn gemotiveerde statushouders die een onderneming willen starten in Rotterdam-Noord. We richten ons zowel op jongvolwassenen als volwassen statushouders.

Doelstellingen

  • Statushouders ondersteunen bij de start van een eigen onderneming; en dat het liefst in het gebied Noord.
  • Het ondersteunen van statushouders bij het volgen van een relevante opleiding en het vinden van een relevante werkstage of baan.
  • Bevorderen van integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving.
  • Het verbinden van statushouders met ondernemers ter vergroting van hun netwerk.
 
Datum

2019 – heden

Deelnemers

Gemotiveerde statushouders die een onderneming willen starten in Rotterdam-Noord 

Doelstelling

Het bevorderen van integratie en participatie van statushouders door hen te ondersteunen bij het starten van een eigen onderneming